^Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бюджет Шилівської сільської ради на 2015 рік

УКРАЇНА

ШИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

від  16.01.2015  року   № VI/48-1

с. Шилівка  

 

„ Про   сільський бюджет 

 на  2015  рік “

 

Керуючись п.23 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», рішення сесії районної ради від 16.01.2015 року № У1-36/5 «Про районний бюджет на 2015 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України,  сільська рада  

 ВИРІШИЛА:  

 

          1. Визначити на 2015 рік: 

 -  доходи сільського бюджету в  сумі 731646 грн. у тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету  716594 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету  15052 грн., згідно із додатком  №1  до цього рішення.

   

-    видатки сільського бюджету у сумі 731646 грн. в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 716594 грн., спеціального фонду сільського бюджету 15052 грн.            

 

2. Затвердити  бюджетні призначення головним розпорядникам коштів   сільського бюджету  на 2015  рік  в тому числі по  загальному фонду  716594 грн., та  спеціальному фонду  15052 грн. згідно із додатком  №2  до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 1000 грн.

 

4. Затвердити на 2015 рік

4.1 Міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення:

           -  інша додаткова дотація на утримання дошкільних навчальних закладів  у сумі 230000 грн.

           -     інша додаткова дотація на утримання клубів у сумі 56500 грн.       

 

       

  5.Установити, що:    

5.1.У загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

5.2. Джерела формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені 69-1Бюджетного кодексу України.

5.3. бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету, по яких у 2014 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю сільського бюджету і підлягають виконанню у 2015 році.

 

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 

7. Надати  право голові  сільської ради:

7.1 Приймати в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням сесією сільської ради: 

7.1.1. Про перерозподіл асигнувань  між:

   -  напрямками витрат та розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків сільського бюджету та/або  розпорядників коштів сільського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

   -  заходами і розділами програми соціально-економічного розвитку  

       на 2015 рік у межах фінансового ресурсу, передбаченого в   сільському бюджеті на виконання програми.

7.1.2. Про врахування у складі сільського бюджету  коштів трансфертів:

- з державного, обласного, районного бюджетів, що виділяються додатково  сільському бюджету  на підставі законодавчих і нормативних актів на виконання районних програм та спільних заходів.

7.1.3. Про виключення зі складу сільського бюджету коштів трансфертів з державного, обласного, районного бюджетів на підставі законодавчих і нормативних актів. 

       

         7.2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного  кодексу  України  надати право на   отримування, визначеному  Кабінетом  Міністрів України,

позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із  забезпеченням захищених  видатків загального  фонду, в межах  поточного  бюджетного  періоду за рахунок коштів єдиного  казначейського  рахунку  на договірних умовах без  нарахування  відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим  їх  поверненням до кінця  поточного  бюджетного  періоду.

 

7.3. Укладати договори з установами банків про спрямування тимчасово вільних бюджетних коштів сільського бюджету  на депозитний рахунок для забезпечення  ефективного використання фінансових ресурсів  відповідно до діючого законодавства. 

 

           8. Керівникам бюджетних установ:

8.1. Забезпечити:

- впорядкування видатків, що  здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ у відповідність до бюджетних призначень, передбачених на їх  утримання  у 2015 році. 

       - в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівникам  бюджетних установ  відповідно  до встановлених законодавством  України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної  плати, проведення розрахунків  за  електричну і теплову енергію, послуги зв’язку, водопостачання, які споживаються   бюджетними  установами,  не допускаючи простроченої заборгованості  за надані  послуги, врахував необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

У випадку наявності простроченої заборгованості по заробітної платі, а також за використані комунальні послуги і енергоносії, органи  Державної казначейської служби  здійснюють  платежі  загального фонду по  витратах (крім захищених статей бюджету)  тільки  після  погашення   такої заборгованості.

 

8.2. Брати зобов’язання по спеціальному фонду бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду .

8.3. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для  кожної бюджетної установи, виходячи  з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, які затверджені у додатку № 3 до даного рішення.

9.  Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

10. Дане рішення  вступає в силу  з 01.01.2015 року і діє до 31.12.2015

     року.

11. Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на голову  сільської   ради  (Гайдоба В.П.), постійну  комісію з питань  економічної політики, бюджету, фінансів і цін (Тютюнник С.М.).

 

 

 

 

  Голова сільської ради                                   В.П.Гайдоба

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Видатки.xls)Додаток 2[Видатки сільської ради в 2015 р.]47 kB
Скачати цей файл (Доходи.xls)Додаток 1[Доходи сільської ради в 2015 р.]52 kB
Скачати цей файл (Трансферти.xls)Додаток 3[Міжбюджетні трансферти в 2015 р.]46 kB
Copyright © 2013. Шилівська сільська рада Rights Reserved.